De verzameling van het Couven-Museum in Aken
geeft een beeld van het burgerlijke leven in de 18e en 19e eeuw.

De gereconstrueerde Adler apotheek

Dagelijkse leven rond 1850

Nederlandse ceramische tegels

Het burgerlijke zelfbesef

Regionaal rococo

Eenvoudig en functioneel

Kostbaarheden uit de verzameling Matthéy